Aktivitetsområde

Del denne side

Den eksisterende arbejdsgruppe Dianalund B&U Kultur under DUR har i forbindelse med helhedsplanen igangsat projektet ”På Banen” – et aktivitetsområde for alle aldre.

Sorø Kommune har en vision om at blive Danmarks bedste kommune at bosætte sig i for børnefamilier. I forbindelse med helhedsplanens elektroniske borgerundersøgelse i 2015 gav mange udtryk for, at der mangler tilbud til de unge, der ikke er tilknyttet en forening samt flere legepladser. Kommunens vision og ønskerne fra borgerundersøgelsen mener arbejdsgruppen at kunne imødekomme ved at skabe et bredt og attraktivt tilbud i form af et aktivitetsområde med mangfoldige muligheder til børn, børnefamilier, unge og voksne i Dianalund. Herved kan der skabes et sted, hvor de unge ”bare kan mødes”, et sted hvor store som små kan komme og udfolde sig aktivt, samtidig med at det også er indbydende at mødes over en kop medbragt kaffe, imens ungerne leger.

Sammenhold er vigtigt

Det er vigtigt for sammenholdet i en lille by som Dianalund, både for voksne imellem, men i den grad også for børnene og de unge, at der er steder, hvor de kan mødes på tværs af køn, alder, interesser, social baggrund m.m. På sådant et samlingssted vil der være mulighed for at komme med sine venner, men også for at møde nye.

Placeringen er på Ventemøllevej på arealet imellem Ventemøllegården og Borgerhuset og er tænkt ud fra praktiske forhold (let tilgængelighed, synlighed og adgang til toiletter). Derudover vil denne placering skabe sammenhæng og synergi i forhold til Borgerhuset og Dianalund Centret.

Området vil bidrage til at skabe en puls i centrum, der både vil kunne ses og mærkes, når man kommer igennem byen, også for fremtidige tilflyttere og handlende. Det er vigtigt, at et sådant område ikke placeres ”skjult”, men at det netop bliver synligt og let tilgængeligt. Blandt andet kører mange børn og unge kører forbi på deres vej til og fra skole.

I udformningen af området er det tilstræbt, at redskaberne er multifunktionelle, samt at de henvender sig til et bredt publikum. Eksempelvis skal skaterbanen kunne bruges til løbecykel, rulleskøjter, skateboard, løbehjul, kørestol osv. (området skal generelt være tilgængeligt for fysisk handicappede).

Aktivitetsområdet kommer til at indeholde følgende:

  • Multibane
  • Skaterbane
  • Legeplads herunder trampoliner
  • Klatreanlæg
  • Fitness/Crossfitness
  • Parkour
  • E-Wall
  • En stor scene med overdækning
  • Opholdsarealer med borde og bænke

Området kan etableres i etaper, men projektet skal tænkes/planlægges som en helhed. På nuværende tidspunkt (april 2018) er legepladsen samt klatreanlægget etableret og begge dele bliver flittigt brugt.

Arbejdsgruppen har talt med flere af byens idrætsforeninger, motionister og en idrætslærer på skolen, som alle giver udtryk for, at de vil kunne anvende et sådant område med stor glæde. Idrætslæreren kan se mange muligheder i at benytte området som et supplement i idrætsundervisningen.

I Dianalund mangler der faciliteter, der kan benyttes, uden at man er med i en forening – dette vil et aktivitetsområde gøre muligt. Derudover er det vigtigt for børn og unge i byen at have et område at mødes i, der bidrager til fornuftig aktivitet.