Indlæser Begivenheder

Borgermøde om forslag til Vision og Planstrategi 2026

Del dette arrangement

Kommunalbestyrelsen har i henhold til § 23 a i Lov om planlægning vedtaget offentlig fremlæggelse af Forslag til Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026) for Sorø Kommune. Forslaget er i høring fra den 27. september til den 2. december 2022.

Kommunalbestyrelsen har valgt at FN´s verdensmål fortsat udgør den overordnede ramme for Vision og Planstrategien, som det også var tilfældet ved den seneste Vision 2022. FN´s verdensmål er en ambitiøs og vidtrækkende global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden – i økonomisk, social og miljømæssig forstand. I forslag til Vision og Planstrategi 2026 fokuseres særligt på 10 af FN´s 17 verdensmål. De 10 verdensmål knytter sig til fire lokale temaer, som er omdrejningspunktet i Vision og Planstrategien.

De fire temaer er:

  • Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv
  • Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
  • Tema 3: Sammen om det gode erhvervsklima
  • Tema 4: Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

Der vil i denne forbindelse være et borgermøde på Holbergskolen hvor der bliver mulighed for at høre mere om forslaget, stille spørgsmål og indgå i dialog.

Tid:
27. oktober 2022 kl. 19:00 - 21:00
Sted:
Holbergskolen
Sømosevej 50
4293 Dianalund
Find vej: