Indlæser Begivenheder

Extraordinær generalforsamling i DUR

Del dette arrangement

Indkaldelse til DUR ekstraordinære generalforsamling 25. juni 2020

Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes i borgerhuset lokale 3 kl. 19.30.

Dagsorden som følger:

 • Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere
 • Valg af ordstyrer
 • Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer

 1. 5.8 ”Udviklingsrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen form for hæftelse” udgår af vedtægterne.
 2. 6.1 ændres fra ”Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede skal bestyrelsen såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette kan tidligst afholdes 5 uger efter. Ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal på den ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen træder straks i kraft ved afslutning af generalforsamlingen, hvor den er vedtaget.” til ”Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. I tilfælde af manglende vedtagelse kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne kan tidligst afholdes 5 uger efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling afgøres afstemningen ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træder i kraft ved afslutning af den generalforsamling, hvor den er vedtaget.”
 • Valg af DUR bestyrelse og suppleant.

  Nuværende bestyrelse:
 • Institutionsmedlem, Bo Depner
 • Borgermedlem – Forslag Annika Olsen
 • Borgermedlem  – Ledig
 • Borgermedlem, Arne Pedersen
 • Borgermedlem, Claus Thygaard
 • Erhvervsmedlem, Annika Egeskov
 • Erhvervsmedlem, Klaus Larsen
 • Foreningsmedlem, Kim Hermansen
 • Foreningsmedlem, Henriette Fosgerau
 • Valg af suppleanter
 • Eventuelt

 

Tid:
25. juni 2020 kl. 19:30 - 21:30
Sted:
Dianalund Borgerhus
Sømosevej 44
4293 Dianalund
Find vej: