Indlæser Begivenheder

Generalforsamling i DUR 2022

Del dette arrangement

Generalforsamlingen afholdes i Dianalund Borgerhus lokale 3, Sømosevej 44 4293 Dianalund, den 24. marts 2022

DAGSORDEN

1. Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere

2. Valg af ordstyrer

3. Formandens beretning

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Nedlæggelse af foreningen (bortfalder hvis der vælges en bestyrelse)

9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2022.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Tid:
24. marts 2022 kl. 19:30 - 21:00
Sted:
Dianalund Borgerhus
Sømosevej 44
4293 Dianalund
Find vej: