Indlæser Begivenheder

Generalforsamling i frivilligcentret

Del dette arrangement

Aftenens program og dagsorden for generalforsamlingen:
17.45 Ankomst, sandwich fra Juice Club og tid til at netværke
18.15 Velkomst

Pkt. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Pkt. 2. Præsentationsrunde (max 1 minut pr. forening) og hvem kan stemme ved aftenens valg?
Pkt. 3. Årsberetning 2018 forelægges til godkendelse
Orientering om kommende aktiviteter i Frivilligcentret
Oplæg om 2 spændende foreninger: PUST og MÆTVÆRK

19.15 Kort pause
19.25 Pkt. 4. Årsregnskab 2018 forelægges til godkendelse

Pkt. 5. Indkomne forslag: Ingen i år
Pkt. 6. Kontingent for 2020 fastsættes. Forslag: 50 kr.*
Pkt. 7. Orientering om Budget 2019
Pkt. 8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

På valg: Michael Daugaard (genopstiller)
Lene Dalé (genopstiller)
Rosa Madsen (genopstiller)
Til suppleantposten genopstiller Abdulrahman Moktar

Det er spændende at være med i Frivilligcentrets bestyrelse og vi vil gerne have flere nye med i det gode fællesskab.

Pkt. 9. Valg af revisor. Dalsgaard, Stahl & Wøldike foreslås genvalgt
Pkt.10. Eventuelt

20.00 Generalforsamlingen forventes slut

Gratis for alle

Alle kan deltage, men stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2019 før generalforsamlingen.
Kontingentet på 50 kr. indbetales på frivilligcentrets konto nr.: 0541-186919 i Sparekassen Sjælland.
Alle er velkomne og det er gratis.
Tilmelding på www.frivilligcenter-soroe.nemtilmeld.dk
eller via Frivilligcentrets hjemmeside: www.frivilligcenter-soroe.dk

Tid:
19. marts 2019 kl. 17:45 - 20:00
Sted:
Dianalund Borgerhus
Sømosevej 44
4293 Dianalund
Find vej:
Se mere her:
www.frivilligcenter-soroe.nemtilmeld.dk