Bedre tilbud til demente og deres pårørende

Udgivet den 1. marts 2019

Del denne nyhed

Flere og bedre dag- og aflastningstilbud for borgere med demens har længe været et stort ønske fra pårørende til demente. Nu er det med støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” blevet muligt at imødekomme de pårørendes ønske, i hvert fald indtil udgangen af 2019.

Tilbud også på Blomstergården i Dianalund

Det betyder, at det eksisterende dagcentertilbud på Lynge Plejeboliger nu udvides fra seks til otte personer og med åbningstid fra kl. 9 til 16. Desuden åbnes der et tilsvarende tilbud på Blomstergården i Dianalund med plads til tre personer alle hverdage fra kl. 10 til 16.

Derudover starter et helt nyt tilbud op, hvor der bliver mulighed for at tilbyde dag- og aftencenter til mennesker med demens på hverdage fra kl. 15-21, og weekender fra kl. 9-21 enten på Blomstergården eller i Lynge. 

Demenskoordinator Susanne Kjelkvist siger:

– Vi er meget glade for at kunne tilbyde den her fleksibilitet og frihed. Friheden består i, at de pårørende har mulighed for at booke fra dag til dag, når behovet opstår og i det antal timer, der er brug for.

Der vil blandt andet være varierende aktivitetstilbud om f.eks. motion, sang, oplæsning og spil i løbet af dagen.

Artikelbillede af geralt på Pixabay