DUR’s Bestyrelse

Del denne side

Dianalund Udviklings Råd’s hovedbestyrelsesmedlemmer er som følger:

Formand

Louise Sjøberg
formand@dianalund.dk

Næstformand

Jacob Krüth
naestformand@dianalund.dk

Medlem

Paw Nielsen
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Claus Thygaard
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Søren Vestergaard
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Jan Månsson
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Arne Pedersen
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Bente Riis
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Henriette Fosgerau
bestyrelse@dianalund.dk

Sekretær

Kim Hermansen
bestyrelse@dianalund.dk

fotografenerpaavej

Kasserer

Ole Høgh
bestyrelse@dianalund.dk

DUR’s bestyrelses arbejde består i at følge op på hvilke tiltag de enkelte undergrupper arbejder med og at understøtte disse  med de værktøjer og muligheder der er til rådighed, f. eks. hvor søger man bedst efter midler til lige præcis undergruppen næste projekt.

Her under beskrives hvordan DUR’s bestyrelse sammensættes:

  • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med 5 personer i lige år, og 4 personer i ulige år. Valget er for en 2 årig periode. Der vælges desuden 2 suppleanter
  • Bestyrelsens sammensætning er 2 medlemmer valgt af og blandt foreningsmedlemmerne, 2 medlemmer valgt af og blandt erhvervsmedlemmerne, 1 medlem valg af og blandt institutionerne. De sidste 4 medlemmer vælges frit blandt de opstillede medlemmer
  • Teknisk vælges der i lige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem, 1 institutionsmedlem og 2 frit valgte. I ulige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem og 2 frit valgte
  • Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt
  • Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Husk du kan også være med til at gøre en forskel:

Du kan melde dig ind i DUR ved at klikke her

Og du er også meget velkommen til at kontakte Louise Sjøberg på formand@dianalund.dk hvis du gerne vil være med i en af de eksisterende grupper eller har en ide til noget helt fjerde.