DUR’s Bestyrelse

Del denne side

Dianalund Udviklings Råd’s bestyrelsesmedlemmer er som følger:

Formand
Henriette Fosgerau
formand@dianalund.dk
Medlem
Henrik Salling
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Claus Thygaard
bestyrelse@dianalund.dk
Kasserer
Lis Beck
bestyrelse@dianalund.dk

Næstformand
Kim Hermansen
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Arne Pedersen
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Klaus Steen Larsen
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem
Annika Egeskov
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Bo Breuning Depner
bestyrelse@dianalund.dk
Medlem
Vanesa Aloisio
bestyrelse@dianalund.dk

DUR’s bestyrelses arbejde består i at følge op på hvilke tiltag de enkelte undergrupper arbejder med og at understøtte disse  med de værktøjer og muligheder der er til rådighed, f. eks. hvor søger man bedst efter midler til lige præcis undergruppen næste projekt.

Du kan se referater fra bestyrelsens møder her: Bestyrelsesreferater

Her under beskrives hvordan DUR’s bestyrelse sammensættes:

  • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med 5 personer i lige år, og 4 personer i ulige år. Valget er for en 2 årig periode. Der vælges desuden 2 suppleanter
  • Bestyrelsens sammensætning er 2 medlemmer valgt af og blandt foreningsmedlemmerne, 2 medlemmer valgt af og blandt erhvervsmedlemmerne, 1 medlem valgt af og blandt institutionerne. De sidste 4 medlemmer vælges frit blandt de opstillede medlemmer
  • Teknisk vælges der i lige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem, 1 institutionsmedlem og 2 frit valgte. I ulige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem og 2 frit valgte
  • Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt
  • Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Vær med til at gøre en forskel

Du er også meget velkommen til at kontakte Henriette Fosgerau på formand@dianalund.dk hvis du gerne vil være med i en af de eksisterende grupper eller har en ide til noget helt fjerde.