Budget for Sorø kommune 2023-2026 er sendt i høring

Udgivet den 8. september 2022

Del denne nyhed

Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret administrationens forslag til budget 2023-2026 i balance for Sorø Kommune. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at sende budgetforslaget i to ugers høring. Det er startskuddet til, at de politiske forhandlinger om en budgetaftale indledes. Budgettet behandles og vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Administrationens forslag til et budget i balance tager udgangspunkt i det politisk vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i februar 2022. Dette kodeks definerer de mål, som et administrativt budgetforslag skal leve op til: Overskud på driften til vedligeholdelse og investering i anlæg, en robust likviditet og overholdelse af såvel service- som anlægsramme, der aftales i den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening, KL og regeringen.

Det administrative forslag til et budget 2023-2026 i balance lever op til disse målsætninger.

Materialet til det administrative forslag til budget 2023-2026 i balance kan findes på Sorø Kommunes hjemmeside ved at følge dette link

Her kan man også finde tidsplanen for den videre proces med at behandle og vedtage budget 2023-2026.

Sidste frist 15/9 kl. 9

Fristen for at indsende høringssvar er den 15. september 2022 kl. 9.00. Høringssvar sendes til  budgethoeringssvar@soroe.dk

Indkomne høringssvar bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.