Den nye affaldssortering er sat i gang

Udgivet den 1. maj 2018

Del denne nyhed

Nu må du tage din nye beholder til madaffald og restaffald i brug.

Fra d. 30. april begynder tømningen den nye mad- og restaffaldsbeholder. Præcist hvornår der tømmes, kan ses i den nye tømmekalender og på hjemmesiden www.affaldplus.dk/soroe

Vent med genbrugsbeholderen

Genbrugsbeholder skal først sorteres på den nye måde, når der er sat nye mærker på den. Disse bliver sat i, umiddelbart efter at beholderen er blevet tømt næste gang. Derfor bør genbrugsbeholderen stå fremme, til de nye mærker er sat på.

Når beholderen er blevet mærket om, skal metal, glas og hård plast i det store rum og papir og småt pap i det lille rum.

Ved tvivl om hvordan der skal sorteres, kan denne side prøves “Affalds-ABC”.

Borger udarbejder nem oversigt

Carsten Kümler fra Mezzoforte Reklamebureau har udfærdiget en nem oversigt over affaldssorteringen, som ses herunder