Flere aktiviteter til kommunens sårbare ældre og handicappede

Udgivet den 24. juni 2021

Del denne nyhed

De ældre og handicappede har været særligt hårdt ramt af nedlukningerne gennem coronapandemien. Det har for en del borgere medført øget risiko for blandt andet social isolation, ensomhed og tab af færdigheder. På den baggrund har regeringen og et bredt flertal i Folketinget afsat midler til, at denne målgruppe kan genvinde færdigheder og deltage i aktiviteter, som kan medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen. Midlerne indgår som en del af den aftale om en sommer- og erhvervspakke, som blev indgået den 19. maj. Sorø Kommune modtager i alt 420.000 kr. i sommer- og erhvervspakken.

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

”Efter en meget lang periode med restriktioner, besøgsforbud og nedlukninger er vi er glade for at kunne give de ældre og handicappede mulighed for at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville være afholdt. Vi håber, at de ekstra aktiviteter vil være med til at give en fornyet følelse af fællesskab og livsglæde efter en periode med begrænset aktivitet og færre sociale kontakter.” 

Demente prioriteres

I den overordnede aftale er der særligt fokus på, at midlerne skal komme kommunens borgere med demens samt deres pårørende til gode. Det gælder både de borgere, som bor på plejehjem, og de borgere, som bor i eget hjem. På den baggrund har Social og Sundhedsudvalget på møde den 22. juni besluttet, at en del af pengene prioriteres til kommunens borgere med demens. Blandt andet vil kommunen se nærmere på mulighederne for at inddrage frivillige organisationer i planlægning og i afholdelse af aktiviteterne.

Aktiviteter til bosteder

En anden prioriteret gruppe er handicappede borgere, som bor på botilbud. Her kan de ekstra aktivitetsmidler for eksempel bruges til dagsture eller udendørs sociale aktiviteter hen over sommeren og resten af året.

Artikelbillede: People photo created by pressfoto – www.freepik.com