Andelsboligforeningen Dianalund

Historien bag boligforeningen

Andelsboligforeningen blev stiftet den 3. juni 1954 og har i dag 474 almene boliger fordelt på 15 afdelinger. Derudover tre fælleshuse.

395 af de almene boliger er beliggende i Dianalund. De er fordelt på parcelhuse, rækkehuse og lejligheder i etagebyggeri og 22 af dem er beliggende i et bofællesskab for ældre.

De øvrige 79 boliger er kæde- og rækkehuse i Ruds Vedby, heraf 26 rækkehuse i et bofællesskab for ældre.

Boligforeningen har til formål at opføre, udleje, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri.

Foreningen ledes på demokratisk vis af beboerne. Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer, der er valgt blandt foreningens beboere. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Sådan får du en bolig

  • Du skal være opnoteret hos boligforeningen
  • Du skal indbetale ajourføringsbeløb kr. 100,00 for at være aktiv søgende.
  • Du kan søge – skriftligt, når der er ledige boliger.

Ledige lejligheder opslås på deres hjemmeside under “ledige boliger” og opslås om onsdagen hvor de hænger i 8 dage på følgende adresser:

Vibevej 7 og Karsholtevej 53 i Dianalund

Hybenvej og Sømarksvej i Ruds Vedby.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig på kontoret.

Boligforeningen Dianalund
Karsholtevej 53
4293 Dianalund

Telefon: 58 26 40 71
Mail: abd@abdianalund.dk