SejtAtSigeNej

Hvem er #SejtAtSigeNej

Foreningen ”SejtAtSigeNej” er stiftet på foranledning af Initiativgruppen ”nej tak” i Dianalund. Initiativgruppen blev dannet kort efter den tragiske hændelse der skete sidst i oktober 2018, hvor en af byens unge døde efter indtagelse af stoffet MDMA.

I initiativgruppen mødtes forældre, pårørende, unge, borgere og myndigheder der ville støtte op omkring at skabe åbenhed, dialog og debat omkring stoffer og finde strategier og løsninger for hvordan vi som lokalsamfund kan støtte vores unge til at sige” nej tak” til stoffer og forebygge at flere mister livet.

Dette har affødt stiftelsen af foreningen ”SejtAtSigeNej”, hvor Initiativgruppen indgår som aktiv mødegruppe.

Samarbejde med forskellige

Vi samarbejder med skoler, kommuner, politi, sundhedspersonale og andre offentlige myndigheder samt organisationer, foreninger og andre aktører.

Foreningen optager enhver der har lyst og vilje til at arbejde for, og på anden måde, at støtte foreningens formål som medlem.

Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen, via Facebooksiden eller kontaktformularen på hjemmesiden. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har modtaget bekræftelse.

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningen via kontaktformularen på hjemmesiden.

Bliv medlem af foreningen

Medlemsskab koster 75 kr. om året. Unge op til 18 år er gratis.

Vision

Vores vision er at børn og unge bliver klædt på til at kunne sige nej til stoffer, og at de bliver støttet til at kunne håndtere det øgede sociale pres der eksisterer generelt i vores ungdomskultur, uden at skulle indgå i stofrelaterede fællesskaber.

Vi ønsker at skabe åbenhed omkring brugen af stoffer, hvor tabuer såsom; ”Det kan ikke ske for mig” ,”mine børn kommer aldrig i berøring med stoffer”, eller ”Misbrug er kun for socialt udsatte”, bliver erstattet med erkendelsen af :”Det kan ske for os alle” og at det er et fælles ansvar!

Vores vision er at børn, unge og forældre bliver mødt med forståelse og får den rettidige hjælp der skal til hvis de er i situationer hvor der er risiko for at udvikle misbrug.

Og at forældre bliver støttet i kommunikation og viden i dialogen omkring stoffer med deres børn og unge.

De psykosociale faktorer spiller en væsentlig rolle, og foreningens vision er at disse medtænkes mere aktivt i strategier der skal komme stofproblematikken til liv i Danmark.

At de unge tilføres den nødvendige viden således at de bliver bedre selvreflekterende omkring den øgede risiko der eksisterer ved at indtage rusmidler.

Vi arbejder for at skadesreduktion bliver et kendt begreb, på rusmiddelområdet i forhold til de unge.

De skal kunne henvende sig til relevante instanser og få vejledning omkring indtagelse af stoffer, så vi minimerer risikoen for at de unge dør af dem.

Vi ønsker at vi i fremtiden kan finde en ungdomskultur som er baseret på selvrespekt, anerkendelse og håb og hvor det er ”sejtatsigenej” i kampen mod stofferne i hele Danmark.

Mission

Foreningens mission er at fremme fælles koordinerende indsatser på de sociale – og stofområder, imellem de unge, forældre og myndigheder.

At skabe oplysning, dialog og debat ved at inddrage de unge og lade dem komme til orde i processen hvor vi skal finde strategier og nye løsninger til at reducere den eksisterende risiko for at vores unge mister livet til stofferne.

At være ambassadører for de unge samt , skabe bedre rammer for at de unge kan tage ejerskab og hjælpe sig selv og hinanden igennem kampagnen ”sejtatsigenej”.

At forebygge og reducere omfanget af forgiftninger og dødsfald hos børn, unge og familier.

At skabe tydelige netværk, igennem brobygning til relevante aktører således at de, der har brug for det kan modtage den rettidige og behøvede hjælp.

At udbrede forståelsen af de psykosociale faktorer, der præger risikoen for rusmiddelbrug hos de unge, og viden om hvordan påvirkning og håndtering af disse kan fremme forebyggelse og skadesreduktion på rusmiddelområdet.

SejtAtSigeNej v/Rikke Egebjerg
Dr. Sells Vej 18
4293 Dianalund

Telefon: 60 38 78 56