Sorø-Dianalund Y’s Men’s Club

Sorø-Dianalund Y’s Men’s Club består af 40 mænd og kvinder og blev startet d. 15. november 1997 af Holbæk Y’s Men’s Club, som ige  er tilknyttet Y’s Men International, Region Danmark. Verdensbevægelsen er stiftet 1922 af YMCA i USA og kom til Danmark i 1947. Du kan læse meget mere om y’s men på http://www.ysmen.dk

Danmark er medlemsmæssigt størst i Y’s Men International, der arbejder ud fra et fælles motto:

“At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”

Vi mødes almindeligvis 1. og 3. torsdag i Sognegården i Pedersborg til spisning og klubmøde, og deltager også i forskellige aktiviteter.

Vi har en venskabsklub: Gudenåens Y`s Mens Club, som vi mødes med hvert år før påske. http://www.gudenaaens.ysmen.dk.

Y`s Men’s Club udspringer fra KFUM og KFUK

Klubben er en kristen tjenesteklub, som har til formål at støtte børne/ungdomsarbejde og humanitære formål. Dette gøres ved at have pengegivende aktiviteter, som danner grundlaget for at give økonomisk støtte til forskellige formål – enten direkte eller i et samarbejde.

Y`s Men’s bevægelsen er tilknyttet følgende samarbejdspartenere:

Ved klubmøder kan der være foredrag hvor spændende emner tages op, sangaftener, virksomhedsbesøg i lokalområdet, møder med andre klubber i distriktet m.m.

Hvert år i juni afholdes regionskonference hvor alle Y`s Men har mulighed for at mødes. Internationalt afholdes også konferencer.

Sorø-Dianalund Y's Men's Club v/Rie Andersen
Atterup Vænge 3
4293 Dianalund

Telefon: 58 26 46 41
Mail: knudrie@gmail.com