Tersløse Kirkes børne- og ungdomskor

Børnekoret

Børnekoret er en 3-årig korskole. Der optages børn fra 2.-4. klassetrin. Her optages alle, uanset sangligt niveau.
Børnekoret øver i Tersløse sognegård hver torsdag eftermiddag kl. 14.30-16 (undtagen i skoleferier). Undervisningen er gratis, dog betales et engangsbeløb for leje af korbluse.

Ungdomskoret

Ungdomskoret øver i Tersløse sognegård hver torsdag kl. 16-18 (undtagen i skoleferier). Koret består af unge fra 5.klasse – 3.g. og får løn for medvirken ved gudstjenester. Der optages hovedsagligt børn, der har gennemgået korskolen. Men alle kan søge optagelse efter en forudgående optagelsesprøve. Undervisningen er gratis, dog betales et engangsbeløb for leje af korbluse.Ønsker man optagelse i ungdomskoret aftales tid for optagelsesprøve med korleder Lea Schmidt Daescu.
Ved prøven skal man synge en selvvalgt salme fra Den Danske Salmebog. Man skal gentage små forespillede melodiforløb og rytmer. Desuden testes stemmeomfang og stemmens klang og renhed. Hele prøven tager 15-20 minutter.

Læs mere

Du kan læse meget mere om hvad der synges, hvorfor synge i kor og historien bag kirkekoret, ved at besøge deres hjemmeside.

Tersløse Kirkes børne- og ungdomskor v/Lea Daescu
Holbergsvej 129
4293 Dianalund

Telefon: 32 59 65 76
Mail: leadaescu@yahoo.com