Generalforsamling i Dianalund Fodbold

Udgivet den 9. februar 2017

Del denne nyhed

Kom til generalforsamling i Dianalund Fodbold mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden er som i følge vedtægter:

1  Valg af stemmetællere.
2.   Valg af dirigent.
3.   Bestyrelsens beretning fremsat af formanden, samt underudvalgenes beretninger.
4.   Forelæggelse af det af foreningens revisor reviderede regnskab.
5.   Behandling af indkomne forslag.
6.   Orientering af virksomhed i det kommende år
7.   Valg af formand.
8.   Valg af kasserer.
9.   Valg af afdelingsbestyrelse.
10. Valg af 1. og 2. suppleanter.
11. Eventuelt.

Alle der har interesse er meget velkomne