Henrik Nørgaard er nyt bestyrelsesmedlem i Dianalund Udviklingsråd

Udgivet den 9. marts 2018

Del denne nyhed

Henrik Nørgaard præsenterer sig således:

Jeg og min kone Dorte har boet på Færøvej 48 i 10 år. Vi kom fra Slaglille ved Sorø, hvor vi indtil i år driver selvstændig virksomhed som drivhusgartnere, men hvor vi nu er ved at lukke gartneriet ned. I mange år havde jeg ved siden af gartneriet ledelsesjobs i DSB, har derefter haft selvstændig konsulentvirksomhed og var i perioden 2007-2010 endvidere adm. direktør for Vestsjællands Lokalbaner/Regionstog (nu Lokaltog). Jeg lagde i fortsættelse heraf meget hjerteblod i den langvarige kamp for bevarelse af Tølløsebanen – som vi heldigvis vandt. Tølløsebanen er utrolig vigtig for Dianalund og lokalområdet.

Jeg er blevet fanget af arbejdet i DUR ved at have involveret mig i Byfornyelsesgruppen, der jo arbejder med udvikling af området omkring Borgerhuset, og hvor vi her i foråret er klar til at gennemføre 1. etape ”i marken”. Med denne indgang har jeg fået blik for den gode indsats, der på mange fronter udføres i DUR (og E-DUR) for udvikling af Dianalund – både fysisk, aktivitetsmæssigt og økonomisk – og jeg fik lyst til at melde mig som kandidat ved den netop overståede generalforsamling.

Jeg ser frem til arbejdet i den ny-sammensatte bestyrelse med Henriette Fosgerau som formand. Det tegner allerede godt, ikke mindst fordi vi jo bestemt ikke starter fra scratch.

Du kan se den samlede bestyrelse her: DUR’s bestyrelse