Skal DUR fortsætte?

Udgivet den 8. marts 2022

Del denne nyhed

DUR (Dianalund Udviklingsråd) har de seneste år oplevet en nedgang i medlemmer, samt svært ved at besætte poster i bestyrelsen, muligvis grundet i de sidste års restriktioner i forbindelse med Covid-19. Derfor kommer den siddende bestyrelse nu med en appel til borgerne i 4293 Dianalund.

Hvis alt det gode arbejde som DUR og alle undergrupperne har og fortsat udfører skal fortsætte, så har vi brug for flere kræfter i bestyrelsen, meget gerne nogle yngre kræfter. Derudover har vi brug for at så mange som muligt støtter op med medlemskab (75 kr. om året og du kan tilmelde dig her), da medlemstallet har betydning for tilskud der gives fra Sorø Kommune, samt at DUR har en større “stemme” i forhold til Sorø Kommune.

Så har du bare den mindste lyst til at være med til at sikre nye tiltag og oplevelser i Dianalund, så mød op til generalforsamling den 24. marts kl. 19.30 i Dianalund Borgerhus. Selvom man ikke har lyst til en bestyrelsespost er man meget velkommen, på Generalforsamlingen kan man hører mere om arbejdet i DUR og alle undergrupperne.

Dianalund Udviklingsråd blev dannet i 2014 og har siden med stor succes igennem undergrupper og deres utrættelige arbejde fået gennemført både kunstgræsbane, På Banen – Vores store aktivitetsområde, svævebane, børne sankt hans, “Den lille omvej”, “SAMM-pladsen”, “Dianaloopet” og en modernisering af miljøet omkring borgerhuset. Alt dette fordi der fra starten var en meget stor tilslutning med over 800 medlemmer, der bevirkede at Dianalund blev tildelt over 4,5 mio. kroner i udviklingsstøtte. Man fik ved fondsøgninger og det lokale erhvervsliv opnået tilskud på langt over 3 mio kroner.

Nye og igangværende tiltag

Der er lige nu gang i mange forskellige projekter.

  • Dianalund.dk samt Dianalund på Facebook – Byens hjemmeside samt Facebook side som formidler nyheder, arrangementer, seværdigheder, nyttig viden, erhverv, foreninger, butikker og meget mere der er relevant for borgere i 4293
  • Naturgruppen er et Vild med Vilje projekt, der vil have mere biodiversitet til Dianalund. Du kan finde mere om dem på undersiden: Naturgruppen. Du kan også følge med på deres Facebookgruppe ved at klikke her: https://www.facebook.com/groups/durnaturgruppen/
  • Der arbejdes på en petanquebane ved borgerhuset
  • Den gamle minigolfbane på Filadelfias område skal renoveres og tages i brug af byens borgere
  • E-Dur er fællesskabet for byens erhvervsliv
  • Der er en trafikgruppe, der fortsat kigger på trafiksituationen i Tersløse
  • Mærk Dianalund er gruppen omkring Grundlovsdag med flere dage med mange forskellige aktiviteter der samler byen
  • Dianalund event sørgede sidste år for et storskærmsarrangement og halloween samt Fastelavnsarrangement i Holberghallen i år, og her er der mange muligheder for andre og spændende aktiviteter
  • Flagalleen som sætter flag op på hellig- og konfirmationsdage. Der er i år indkøbt nye trailere, der er dialog igang med en forening i Dianalund omkring opsætning af flagalleen

Tilskud på 80.000 kr. årligt

Hvis disse tiltag skal kunne fortsættes bliver Dianalund Udviklingsråd også nødt til at fortsætte, da det kommunale tilskud på 80.000 kr. årligt forudsætter at der er et lokalt udviklingsråd at tildele penge til. Pengene er hidtil primært blevet brugt til diverse arrangementer herunder Mærk Dianalund, Storskærm, Halloween og meget andet samt flagalle, der hvert år bliver tildelt 25.000 kr.