Skal min hæk klippes?

Udgivet den 22. august 2017

Del denne nyhed

Ja, og du kan se herunder hvor meget plads, der skal være over fortov og vej i byen og på landet.
Bor du i byen

I byer skal alle kunne komme uhindret frem på vej og fortove – også dagplejemødre med tvillingebarnevogne.

Derfor skal du beskære træer, buske og hække så der er mindst 2,50 meter fri højde over fortov og cykelsti og 4,20 meter over kørebanen. Beskaer1

Bor du på landet

På landet skal alle trafikanter kunne færdes på vejen – også renovations- og udrykningskøretøjer. Rabatter er et færdselsareal, hvor fodgængere kan gå eller træde til side, og hvor kørende kan foretage undvigemanøvrer.

Derfor skal du klippe beplantning langs rabatter ind til skel og op i mindst 4,20 meter fri højde.

 

Beskaer Land3