Sorø er “vild med vilje”

Udgivet den 20. juni 2018

Del denne nyhed

Sorø er blevet en smule vildere, efter at kommunen har omlagt plejen på fem udvalgte græsarealer, og her givet græsset og de vilde blomster mulighed for at udvikle sig til glæde for bier og andre insekter. Sorø Kommune er gået med i samarbejdet ”Vild med vilje” med andre kommuner, institutioner og virksomheder i Danmark, og er dermed med til at værne om biodiversiteten og bremse artsdøden blandt hjemmehørende insekter.

Langs Norgesvej

Det drejer sig om følgende grønne arealer: ved Stenlille Kirke, langs Norgesvej i Dianalund, langs Diget på Frederiksberg, ved Tuel Sø i Pedersborg og inde ved Sorø Rådhus. Alle steder holdes en bræmme ud mod skel og fortov lavt slået, ligesom stier henover arealerne slås. Resten af græsset tages der slet på en til to gange pr. sæson.

Som et forsøg  er der i den forgangne uge fjernet hø og udsået frø af vilde blomster på to af områderne – ved Diget og bag Rådhuset. Nu skal det bare regne. Hvis forsøget er en succes, så forventer kommunen at lave lignende tiltag på andre arealer.

Læs mere

Du kan læse mere om ”vild med vilje” på http://www.vildmedvilje.dk/