Sorø kommune har succes med skatteinddrivelse

Udgivet den 29. maj 2017

Del denne nyhed

I februar overtog Sorø Kommune opgaven med at inddrive ejendomsskatter fra SKAT.

Sorø kommune gjort så godt, at det er lykkedes at sikre indbetalinger for over 600.000 kr. og nedbringe gælden fra 1. rate af ejendomsskatten til det halve.

Borgmester Gert Jørgensen udtaler: “I Økonomiudvalget valgte vi at gribe den mulighed, kommunerne nu har fået for selv at inddrive ejendomsskatter, og de første resultater tyder på, at det har været en rigtig beslutning.”

Kommunen arbejder videre med inddrivelse af den sidste gæld. Hvis gælden ikke bliver betalt, vil kommunen videresende sagerne til en advokat, som i sidste ende vil iværksætte tvangsauktion over de ejendomme, hvor ejendomsskatten ikke er betalt. Sorø Kommune skønner, at ca. 75 ejendomme vil blive videresendt til advokaten inden for de næste 14 dage.

Inddrivelsesproceduren er ligesom den var, før SKAT overtog opgaven.

Inddrivelse af ejendomsskatter
Siden 2. februar 2017 er det kommunerne, som skal inddrive skyldige ejendomsskatter. Det er fortsat SKAT, som skal inddrive ejendomsskatter for 2016 og tidligere år. I Sorø Kommune udgjorde den samlede gæld fra 1. rate af ejendomsskatten for 2017 pr. 19.4.2017 ca. 1,3 mio. kr. Denne gæld er nu nedbragt til ca. 655.000,00 kr.
Kontakt

Thomas Harfot, Økonomi- og Personalechef, telefon 57 87 60 52.