Totalrenovering af omklædningsfaciliteter i Holberg Hallen

Udgivet den 1. december 2021

Del denne nyhed

I første omgang bliver to omklædningsrum og dommeromklædningen sat i stand. Når disse er klar til ibrugtagning, bliver de sidste fire omklædningsrum taget to ad gangen. Håndværkerne er i øjeblikket i gang med nedrivning i de første rum, og efter planen er disse klar til ibrugtagning i februar 2022. Herefter komer turen til de næste to omklædningsrum. Hele projektet forventes afsluttet i sommeren 2022.

Brugerne af hallen skal selvfølgelig have mulighed for at kunne klæde om under hele forløbet, derfor tages renoveringen i etaper.

Søren Borup Jensen
Bygningskonstruktør, Sorø kommune

Både lofter, vægge og gulve udskiftes

Ved renoveringen bliver belægning på både gulve og vægge udskiftet, og i lofterne monteres lyddæmpende loftsplader, der forbedrer akustikken i rummene. I baderummene bliver bruse-panelerne udskiftet og toiletterne i tilknytning til omklædningsrummene bliver ligeledes udskiftet.

Når vi er i gang med at renovere, er det en naturlig del af projektet, men med de nye armaturer og toiletter kommer vi selvfølgelig også til at opnå en vandbesparelse, hvilket jo er i tråd med kommunens Vision og Planstrategi, slutter Søren Borup Jensen af.

Artikelbillede: House photo created by pvproductions – www.freepik.com