Sponsor til aktivitetsområdet
"På Banen"
5.000 kr.